120ปี-1024x619
โปรไฟล์
Top_Banner

______________________________________________________________

E  (Establish) สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

_________________________________________

HOPE v2-2-01

______________________________________________________________

P  (Prompt to change) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

_________________________________________

______________________________________________________________

O  (Ownership) รับผิดชอบร่วมกัน มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

_________________________________________

______________________________________________________________

H  (HONESTY) ซื่อสัตย์ เสมอภาค มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

_________________________________________

______________________________________________________________

วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE)

_________________________________________

__________________________ ข่าวประชาสัมพันธ์ _________________________

223833399_4152692768139931_6548562998321147988_n

__________________________ ข่าวสาร และกิจกรรม _________________________

วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE)

การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ปลอดภัยจากโควิด-19

RID Big Cleaning Day สู้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201…

อบรมการใช้กล้องและการใช้โปรแกรมในกล้อง DL501

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00น. ตัวแทนจากบริษัท T…

___________________________ คลังความรู้ ___________________________

Unit School

click

คู่มือการปฏิบัติงาน

click

แบบหมายหมุดหลักฐาน

click

ค้นหาหมุดหลักฐาน QR CODE

click

เอกสารเผยแพร่

click

คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชั่น RID Benchmark

click

ภาพกิจกรรม

click

__________________________ ภารกิจของเรา __________________________

วีดีโอแนะนำส่วนวิศวกรรม สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

แอปพลิเคชั่นสำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน RID Benchmark

ดูทั้งหมด

Title