ฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐานที่ 1

นายณัฐพล โพธิ์คลี่

หัวหน้าฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐานที่ 1 (วม.1 สธ.)

นายวิกิตร์ จันทร์ทอง

นายประพัทธ์ ผ่องสวัสดิ์

นายจง พิกุล

นายสุวรรณศักดิ์ โพธิ์ดา

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

ช่างสำรวจ ช.4/หน.

ช่างสำรวจ ช.4/หน.

นางอัจฉราภรณ์ เพิ่มพูนผล

ช่างฝีมือสนาม ช.3

นายกฤษกร ทับปัญญา

นายช่างสำรวจ

นายเมธี ราชสีทา

นายช่างสำรวจ

นายสรวิชญ์ ศรีสุข

นายช่างสำรวจ