ฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐานที่ 2

นายชาตรี ชาลีเครือ

วิศวกรสำรวจชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐานที่ 2

นายสมพร เรียงวงศ์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายอุเทน จำรัส

วิศวกรสำรวจชำนาญการ

นายสืบสาย ณ ถลาง

วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

น.ส.ทิพวรรณ อิ่มเอิบ

วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ