Address: ส่วนวิศวกรรม สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน

Address: ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Phone: ส่วนวิศวกรรม เบอร์ภายใน 2394 เบอร์ตรง 0-2241-5135