ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการใช้งานระบบบริหารการฝึกอบรมออนไลน์(e-training)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอุไรวรรณ …

(วันที่2)ประจำจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนั…

ประจำจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

วันนี้ (8 เมษายน 2563) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนั…

พิธีสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยกา…

การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การทบทวนหลักการเขียนเบิกใบสำคัญค่าใช้จ่ายต่างๆ

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายบริ…

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม…

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.ทองเปลว กอ…

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification) ของเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางอุไรวรร…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางอุไรวรรณ …

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมาคร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักสำรว…