Address: ส่วนธรณีวิทยา ชั้น 5 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน สามเสน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Phone: 0-2243-7874