การสัมมนาวิชาการ หลักสูตร องค์ความรู้ด้านวิทยาการธรณีที่ได้จากกรณีศึกษาในงานชลประทาน

การสัมมนาวิชาการ หลักสูตร องค์ความรู้ด้านวิทยาการธรณีที…

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การประมวลผลสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิ…

118 ปี กรมชลประทาน

http://mapsurvey.rid.go.th/geology/118-%e0%b8%9b%e0%b8%...

ประชุมส่วนธรณีวิทยา ครั้งที่ 13/2561

วันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม 2562 นายนพดล ภูมิวิเศษ ผธว.สธ. ได...

บรรยายพิเศษ “บทบาทนักธรณีวิทยาฯ”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 09.00-17.00 น. นายนพดล ภูมิวิเศษ...

117 ปี กรมชลประทาน

117 ปี ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย 13 มิถุนายน 2562 ภาพ...

ประชุมส่วนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12/2562

วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. นายนพดล ภู...

Unit School

กิจกรรม unit school พี่สอนน้อง

อธช.ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานสำนักฯ

10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบด…

ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายสมเกีย…