ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ประชาสัมพันธ์

Ep.01 H (HONESTY) ซื่อสัตย์ เสมอภาค มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE)

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิค-19 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน http://covid19.rid.go.th/

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ร่วมใจ ห่างไกล โควิด-19

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมชูชาติ กำภู

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยว...

ขอแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

เช้าวันนี้ (4 มีนาคม 2564) ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำ...

ประชุมหารือร่วมกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสว่าง จอมวุ...

พิธีถวายพานพุ่ม พวงมาลัยข้อพระกรพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

        วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.45 น. นายสัญ...

ดูทั้งหมด

ระบบฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศและแผนที่

ภารกิจของเรา

ภารกิจหลัก

แผนที่เฉพาะกิจ

ศูนย์จัดทำแผนที่
ท้ายกฎกระทรวง

ระบบฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศและแผนที่

กิจกรรมภายในส่วน

กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ประจำปี2564

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยก...

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศด้วยกลุ่มคอมพิวเตอร์ (Cluster Processing)

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภู...

“การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจทำแผนที่เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยกา...

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประมวลผลการจัดทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับ ชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. กิจกรรมพัฒนา...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนโครงการ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา

วันที่ 23-30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำกระจวน) ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22-30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 10-18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ปฏิบัติงานสำรวจจำแนกรายละเอียดนามศัพท์และตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายหน้าฝายวังยาง ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 2-11 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จาก...

ประชุมส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยว...

“การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจทำแผนที่เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยกา...

ประชุมหารือร่วมกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสว่าง จอมวุ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวย...

องค์ความรู้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Click

คู่มือการปฏิบัติงาน

Click

Unit School

Click

เอกสารประกอบการอบรม

Click

หน่วยงานภายในสำนัก

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

Click

ส่วนธรณีวิทยา

Click

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

Click

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Click

ส่วนวิศวกรรม

Click

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานรังวัด

Click

ส่วนวิศวกรรมธรณี

Click

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Click