ปฏิบัติงานสำรวจจำแนกรายละเอียดนามศัพท์และตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายหน้าฝายวังยาง

วันที่ 5-11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จาก...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนโครงการ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา

วันที่ 23-30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำกระจวน) ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22-30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 10-18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ปฏิบัติงานสำรวจจำแนกรายละเอียดนามศัพท์และตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายหน้าฝายวังยาง ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 2-11 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จาก...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพราย ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

วันที่ 2-10 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา...

ปฏิบัติงานสำรวจจำแนกรายละเอียดนามศัพท์และตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายหน้าฝายวังยาง ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 16-24 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒน...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนท...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการประตูระบายน้ำเขาชนกัน ต.เขาชนกัน อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนท...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนท...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและพ...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำชีบน ตำบลหนองแหวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนท...

การทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด Mapping Technology Using LiDAR on UAV

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชีย...

ปฏิบัติงานสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำวังมืด

วันที่ 18-21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผ...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำห้วยพรมโหด ต.บ้านเด่น ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 1-10 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 2 - 10 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจ...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการฝายน้ำยวมและโครงการฝายแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจ...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรว...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 14 – 22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที...

ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศพร้อมจำแนกนามศัพท์ บริเวณโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก อำเภอหนองโดน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14-22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จ...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำลำกระจวน ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

วันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที...

ปฏิบัติงานสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำหลวงพ่อวิชา พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

วันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที...

ปฏิบัติงานสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จ...

กิจกรรมงาน “จิตอาสา กษ. ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู่ประสบภัย จ.อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนว...

เทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานด้านการสำรวจและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เว็บไซต์ข่าวสด ได้เผยแพร่ข่า...

การปฏิบัติงานบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ รุ่น PIGEON ประเภทขึ้น-ลงทางดิ่ง (VTOL-UAV) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสโมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา)

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการทำนบดินสังกาอู้ อันเนื่องมาจากกระราชดำริ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรว...