กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ประจำปี2564

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยก...

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศด้วยกลุ่มคอมพิวเตอร์ (Cluster Processing)

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภู...

“การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจทำแผนที่เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยกา...

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประมวลผลการจัดทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับ ชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. กิจกรรมพัฒนา...

ขอแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

เช้าวันนี้ (4 มีนาคม 2564) ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำ...

การทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด Mapping Technology Using LiDAR on UAV

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชีย...

อากาศยานไร้คนขับบินสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และถ่ายทอดสดการสาธิตนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ต...

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวย...

พิธีถวายพานพุ่ม พวงมาลัยข้อพระกรพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

        วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.45 น. นายสัญ...

สมาชิกวงดนตรี THE SMART SURVEYOR BAND Junior เข้าพบนายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เพื่อขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสใกล้เกษียณอายุราชการ

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. นางจันทรา ง...

ประมวลภาพกิจกรรมงานมุทิตาจิต “ร้อยเรียงความดีที่ร่วมสาน สสธ. คงอยู่ตลอดกาลอย่างภาคภูมิ”

ประมวลภาพกิจกรรมงานมุทิตาจิต “ร้อยเรียงความดีที่ร่วมสาน...

ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายและ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในนามตัวแทนส่วนเทคโนฯ ได้นำสิ่งของต่างๆ เช่น อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ใส่ในตู้ปันสุข ให้พี่น้องประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสว่าง ...

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ ร่วมแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่ม ใส่ตู้ปันสุข ให้แก่ พี่น้อง ประชาชน บริเวณหน้ากรมชลประทาน สามเสน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประทีป ภักดีรอด...

กิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19 และรณรงค์กิจกรรม 5 ส.

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ส่...

กิจกรรม Unit school ในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุนรุ่น DJI Mavic 2Pro

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ส่วน...

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศว...

วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. น...

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่จิตราภา ปันยารชุน

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเท...

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการความรู้ กรมชลประทาน

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวพุทธรัก...

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ เขตคลองสามวา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพงษ์ จันดี นายช่าง...

ประมวลภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ประจำปี ๒๕๖๒

งานเกษียณอายุราชการปี 2562 ประมวลภาพกิจกรรมงานเกษียณอาย...

กิจกรรมงาน “จิตอาสา กษ. ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู่ประสบภัย จ.อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนว...

งานสัมมนาเชิงวิชาด้านภูมิสารสนเทศ “TUC : Thai GIS User Conference ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒” ภายใต้แนวคิด “Transforming Thailand with Geospatial Infrastructure”

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยว...

นิทรรศการในงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวย...

เตรียมความพร้อมจัดบูธแสดงนิทรรศการ งานสัปดาห์เครือข่าย THAICID

วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวย...

สงกรานต์ สสธ. สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสว่าง จอมวุฒิ...