ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน

อาคารวิชาการ ชั้น5  ห้อง 0509-0512

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300

โทรศัพท์ 022410020 02-667-0976 แฟกซ์ 0-2669-3586