มิถุนายน 21, 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คู่มือปฏิบัติงานดีเด่น เรื่อง การสำรวจทำแผนที่แบบผสมโดยอากาศยานไร้นักบิน

นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นตัวแทน สสธ. ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คู่มือปฏิบัติงานดีเด่น เรื่อง การสำรวจทำแผนที่แบบผสมโดยอากาศยานไร้นักบิน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เนื่องในวันครบรอบ ๑๑๗ ปี กรมชลประทาน “RID CREATIVITY & INNOVATION ๒๐๑๙” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ หน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ “๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู” (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน กทม.
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ PDF