มกราคม 22, 2021

ปฏิบัติงานสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำวังมืด

วันที่ 18-21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 1 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ปฏิบัติงานสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำวังมืด ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี