ตุลาคม 27, 2020

พิธีถวายพานพุ่ม พวงมาลัยข้อพระกรพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

        วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.45 น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม พวงมาลัยข้อพระกรพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานสวัสดิการผู้สูงอายุกรมชลประทาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน พร้อมใจกันน้อมถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นานัปการของพระองค์ท่าน ในการนี้ นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
ที่มารูปถ่ายจากเพจ เรารักชลประทาน