ธันวาคม 21, 2020

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)​ ระหว่างวันที่ 17 -​19 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา