ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

โทรศัพท์ 02-241-0020 , 02-667-0976(สายตรง) แฟกซ์ 02-669-3586

ฝ่าย
หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (ผทภ.สธ.)
2977
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย (ผชช.ผภ.)
2979
ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่1 (ผภ.1 สธ.)
2974
ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่2 (ผภ.2 สธ.)
2602
ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่3 (ผภ.3 สธ.)
2569
ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่4 (ผภ.4 สธ.)
2975
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (วพ.สธ.)
2677
งานธุรการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2976