มกราคม 22, 2021

อากาศยานไร้คนขับบินสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และถ่ายทอดสดการสาธิตนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน และนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายวรวิทย์ บุณญเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่สาธิตนวัตกรรม รถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาร่วมชมการสาธิต ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ แปลงนาสาธิต ของนางอาอีซ๊ะ สลัมสี แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ   ในการนี้ นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย และนางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำอากาศยานไร้คนขับบินสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และถ่ายทอดสดการสาธิตนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก