ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 1 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำชีบน ตำบลหนองแหวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 3 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำชีบน ตำบลหนองแหวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

การทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด Mapping Technology Using LiDAR on UAV

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชียวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่จากภาพถ่าย และนางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าเยี่ยมชมการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV) บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา