กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประมวลผลการจัดทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับ ชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประมวลผลการจัดทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับ ชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV) โดย นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ ห้องฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 1-2 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 2 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ขอแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

เช้าวันนี้ (4 มีนาคม 2564) ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำโดย นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ