กุมภาพันธ์ 7, 2020

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพิสูจน์สิทธิครอบครองทำประโยชน์และแสวงหาราคาทดแทน เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย และนายสานิตย์ ศรีเนตร ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบพิสูจน์สิทธิครอบครองทำประโยชน์และแสวงหาราคาทดแทน เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการฝายห้วยหลวง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี