มีนาคม 4, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

เช้าวันนี้ (4 มีนาคม 2564) ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำโดย นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ