มีนาคม 4, 2021

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 2 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา