กุมภาพันธ์ 22, 2021

การทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด Mapping Technology Using LiDAR on UAV

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชียวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่จากภาพถ่าย และนางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าเยี่ยมชมการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV) บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา