นายสมยศ แก้วโมรา

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจในการปฏิบัติงานสำรวจภูมิประเทศสำหรับงานชลประทาน ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ผ…

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการผลิตแผนที่ดิจิทัลสามมิติจากข้อมูลผลการสำรวจโดยนวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ รุ่นที่ 1

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู…

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสมยศ แก้ว…

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และระบบการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) ณ.​ อาคารเทพรัตน์วิทยารักษ์ มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา

วันที่​ 22-23 สิงหาคม 2563 นายธิษณะ เสรีคชหิรัญ (วก.สธ….

เจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน นำสิ่งของ และอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ตามโครงการ “ตู้ปันสุข 118 ปี กรมชลประทาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสำ…

ประชุมทางไกล (video conference) ชี้แจงนโยบายกรมชลประทานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคโควิค-19และติดตามผลการปฏิบัติงายโดยมีหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 1-17

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563นายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการ…

บรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น รุ่นที่ 4

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการ…

ฝึกปฏิบัติการใช้เรือติดตั้งอุปกรณ์หยั่งลึกของน้ำ ณ. อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล

วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563นายสมยศ แก้วโมรา ผสพ.สธ. …

คู่มือในงานสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
หลักการสำรวจทำแผนที่-ปรับปรุง-ปี-2548
คู่มือการใช้ Agisoft PhotoScan Professional Edition
ตั้งค่ากล้องระดับ DL-502 เพื่อให้พร้อมกับการดาวน์โหลดข้อมูล
คู่มือ M3
คู่มือ Smart Pilot
คู่มือ Smart Survey XI
คู่มือGPS-static-rtk
คู่มือ โปรแกรม Pix4D
คู่มือGPS-static-rtk

โปรแกรม ดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
template และเบอร์ปากกา ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
โปรแกรม smart survey

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง