นายสมยศ แก้วโมรา

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือสำรวจ ชุดสอบเทียบกล้องสำรวจ (Collimator)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 3 …

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร กระบวนการผลิตแผนที่ดิจิทัลสามมิติจากข้อมูลผลการสำรวจ โดยนวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายการุณ แ…

เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการส่วนสำรวจทำเผนที่ภาคพื้นดิน ส…

Unit School เรื่องการเขียนแบบหมายหมุดหลักฐานโดยโปรแกรม Visio

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรั…

“ก้าวสู่ชลประทานยุคใหม่ ด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่”

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักสำรวจด้านวิ…

บรรยายและสาธิต ทดสอบบินและนำข้อมูลมาประมวลผลของ UAV Lidar ในการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการส่ว…

นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงาน และตรวจติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 8

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อ…

นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงาน และตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่15

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำน…

คู่มือในงานสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
คู่มืการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนวัตกรรม เชื่อมต่อสถานีฐาน CORS Stations ของกรมแผนที่ทหาร
คู่มืการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ TOPCON เชื่อมต่อสถานีฐาน (CORS Stations) ของกรมแผนที่ทหาร
คู่มืการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ TOPCON
คู่มือ AutoCAD Save eTransmit
หลักการสำรวจทำแผนที่-ปรับปรุง-ปี-2548
คู่มือการใช้ Agisoft PhotoScan Professional Edition
ตั้งค่ากล้องระดับ DL-502 เพื่อให้พร้อมกับการดาวน์โหลดข้อมูล
คู่มือ M3
คู่มือ Smart Pilot
คู่มือ Smart Survey XI
คู่มือGPS-static-rtk
คู่มือ โปรแกรม Pix4D
คู่มือGPS-static-rtk

โปรแกรม ดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
สถานีฐานกรมแผนที่ทหาร 172 สถานี KMZ
template และเบอร์ปากกา ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
โปรแกรม smart survey

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง