สิงหาคม 4, 2020

ประชุมทางไกล (video conference) ชี้แจงนโยบายกรมชลประทานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคโควิค-19และติดตามผลการปฏิบัติงายโดยมีหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 1-17

by admin in new