สิงหาคม 24, 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และระบบการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) ณ.​ อาคารเทพรัตน์วิทยารักษ์ มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา

by admin in new