สิงหาคม 4, 2020

เจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน นำสิ่งของ และอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ตามโครงการ “ตู้ปันสุข 118 ปี กรมชลประทาน

by admin in new