ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรมชลประทานกรมที่ดิน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30น.-16.30น. ณ ห้องป…

ประชุมแผนบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนฤชา แสงทอง ผู้เ…

ประชุมผ่านระบบ Web Conference ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ COVID-19

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร…

โครงการฝึกอบรมกฏหมาย รุ่นที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโมราจ อำ…

กิจกรรม

กระบวนการทำงาน

คลิก

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ

คลิก

โครงการฝึกอบรมส่วนสำรวจกันเขตฯ

คลิก

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน

คลิก

คลังความรู้

คลิก

Unit School

คลิก

องค์ความรู้และนวัตกรรม

คลิก

ดูทั้งหมด

หน่วยงานภายใน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก

ส่วนวิศวกรรม

คลิก

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาพพื้นดิน

คลิก

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานรังวัด

คลิก

ส่วนธรณีวิทยา

คลิก

ส่วนวิศวกรรมธรณี

คลิก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คลิก

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

คลิก
240_F_197699822_ACGMxoNSufyY9aDfzHObK98VVSgzA3zA