นายชาญชัย ศรีสุธรรม
ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์

Soil Investigate Division

งานสำรวจปฐพีกลศาสตร์ 2562

การสำรวจลักษณะชั้นดินและแหล่งวัสดุ เพื่อนำไปการก่อสร้างอาคารชลประทาน ตามความต้องการของหน่วยภายในกรม ได้แก่

 • สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 • กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 • สำนักออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
 • โครงการประตูระบายน้ำห้วยทรายระบบส่งน้ำ จ.บึงกาฬ
 • โครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR-1 จ.อุบลราชธานี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำกระจวน) จ.ชัยภูมิ
 • โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.สกลนคร
 • โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย
 • โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน
 • โครงการประตูระบายน้ำปากแม่น้ำสงครามพร้อมระบบส่งน้ำ จ.นครพนม
 • โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จ.สกลนคร
 • โครงการประตูระบายน้ำบ้านปากยามพร้อมระบบส่งน้ำ จ.นครพนม
 • โครงการประตูระบายน้ำบ้านนาถ่อนพร้อมระบบส่งน้ำ จ.สกลนคร
 • โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 • โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สลิด อ.สามเงา จ.ตาก
 • โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ จ.ขอนแก่น
 • โครงการสถานีสูบน้ำ PL6 ฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ
 • โครงการอ่างเก็บน้ำแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น
 • โครงการฝายห้วยยางบ่า จ.ชัยภูมิ
 • โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.กำแพงเพชร
 • โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำพันชาติ จ.อุดรธานี
 • โครงการอ่างเก้บน้ำแม่เมาะ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.พะเยา
 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.พะเยา
 • โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพลุ่มน้ำวังโตนด จ.จันทบุรี
 • โครงการคันกั้นน้ำสามชุก จ.สุพรรณบุรี
 • โครงการแก้มลิงบึงสามจุ่น จ.สุพรรณบุรี
 • โครงการระบบส่งน้ำหนองโรง จ.ชัยนาท
 • โครงการอาคารทดน้ำบ้านท่าครูเทียนพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จ.ราชบุรี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทร(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.ราชบุรี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำทิน จ.เพชรบูรณ์
 • โครงการเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเจ้าพระยาตะวันตก จ.นนทบุรี
 • โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำอ้อมตัน จ.สมุทรสาคร
 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.กาญจนบุรี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ จ.กาญจนบุรี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 • โครงการแก้มลิงฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โครงการคลองระบายน้ำละงู-คลองน้ำเค็ม จ.สตูล
 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง อ.ละอม จ.ชุมพร
 • โครงการอาคารทดน้ำบ้านตากแดดพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จ.ราชบุรี
 • โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ(คลองท้ายเชิด) จ.ชลบุรี
 • โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ(คลองเชิด) จ.ชลบุรี
 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนางั่ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 • โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเบตง จ.ยะลา

ระบบข้อมูลหลุมเจาะ

Click

หน่วยงานภายนอก

Click

Activities

ตรวจสอบหาโครงสร้างเขื่อนเพชร

วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ส่วนปฐพีกลศาสตร์ ได้เข้าไปต...

วันสถาปนากรมชลประทาน 117 ปี

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ส่วนปฐพีกลศาสตร์ ได้มีส่วนร...

เผชิญเหตุภัยพิบัติฝายวังยาง จ.กำแพงเพชร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธ…

งานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2562

วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาญชัย ศรีสุธรรม …

คลังความรู้

งานทางด้านปฐพีกลศาสตร์

Click

Unit school

Click

คู่มือการปฏิบัติงาน ปี๒๕๖๒

Click

กรณีศึกษา

วิเคราะห์ตรวจสอบงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์

Click

Internal Office

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

Click

ส่วนวิศวกรรม

Click

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาพพื้นดิน

Click

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานรังวัด

Click

ส่วนธรณีวิทยา

Click

ส่วนวิศวกรรมธรณี

Click

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

Click

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Click