นวัตกรรมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
1.โทรมาตรสำหรับการชลประทาน (Telemetry for Irrigation)
2.การสอบเทียบโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทานโดยนวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ
3.นวัตกรรม Fast Tracking Mapping
4.หมุดหลักฐาน QR Code Application สำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน
5.นวัตกรรมเครื่องตอกทดลองขนาดเล็กแบบพกพา
6.นวัตกรรมการแจ้งเหตุและติดตามข้อมูลการวิบัติเชิงลาด
7.ชุดตรวจสอบงานฐานรากคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
8.นวัตกรรมเครื่องอัดฉีดของผสม
9.อากาศยานไร้คนขับบินสำรวจทำแผนที่ภาพถ่าย
10.การทดสอบกำลังหินด้วยเครื่องมือทดสอบแบบพกพา
11.การวัดแรงดันด้านข้างของหินในหลุมเจาะสำรวจ
12.เทคโนโลยีการสำรวจโครงสร้างใต้พิภพระดับตื้นโดยวิธีเรดาร์หยั่งลึก
13.นวัตกรรมกระบวนการสำรวจกันเขตชลประทานด้วยเครื่องรังวัดหาค่าพิกัดจากดาวเทียม

สรุปบทเรียนและภารกิจของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
สรุปภารกิจสนับสนุนการค้นหาและกู้ภัย 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สรุปบทเรียน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561