ภาพกิจกรรม KM

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปล…

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่4/64

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน…

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่119

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นายการุณ แปลงร…

คลังความรู้เกี่ยวข้อง