วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 118

ส่วนวิศวกรรมธรณี จัดสอน Unit School หัวข้อ ระบบโครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมชลประทาน วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องวิศวกรรมธรณี

ส่วนวิศวกรรมธรณี โดย วธ.1สธ. และนายวัชรพล นิตสูงเนิน เป...

ผส.สธ. ผวธ.สธ. และวธ1.สธ. ได้เข้าร่วม Unit school ณ สชป.1 เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักสำรวจด้านวิ...

กฟผ. ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ส่วนวิศวกรรมธรณี วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563

บุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้าสวัสดีปี...

โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง การอัดฉีดส่วนผสม (Grouting) สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เจ...

THAICID-NWIKS 2019 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.- 2 ส.ค. 62 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

THAICID-NWIKS 2019 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.- 2 ส.ค. 62 ณ ส...

Unit school เรื่อง กลศาสตร์ของหินที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม

Unit school ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

ส่วนวิศวกรรมธรณี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันครบรอบ ๑๑๗ ปี กรมชลประทาน

ส่วนวิศวกรรมธรณี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันครบรอบ ...

ส่วนวิศวกรรมธรณีเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย e-PM

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม…

การประชุมหน่วยงานความร่วมมือการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว (MOU) ครั้งที่ 7/2562

การประชุมหน่วยงานความร่วมมือการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว ...