นายสมยศ แก้วโมรา

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ก้าวสู่ชลประทานยุคใหม่ ด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่”

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักสำรวจด้านวิ…

บรรยายและสาธิต ทดสอบบินและนำข้อมูลมาประมวลผลของ UAV Lidar ในการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายสมยศ แก้วโมรา ผู้อำนวยการส่ว…

นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงาน และตรวจติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 8

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อ…

นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงาน และตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่15

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำน…

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจในการปฏิบัติงานสำรวจภูมิประเทศสำหรับงานชลประทาน ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ผ…

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการผลิตแผนที่ดิจิทัลสามมิติจากข้อมูลผลการสำรวจโดยนวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ รุ่นที่ 1

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู…

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสมยศ แก้ว…

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และระบบการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) ณ.​ อาคารเทพรัตน์วิทยารักษ์ มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา

วันที่​ 22-23 สิงหาคม 2563 นายธิษณะ เสรีคชหิรัญ (วก.สธ….

คู่มือในงานสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
หลักการสำรวจทำแผนที่-ปรับปรุง-ปี-2548
คู่มือการใช้ Agisoft PhotoScan Professional Edition
ตั้งค่ากล้องระดับ DL-502 เพื่อให้พร้อมกับการดาวน์โหลดข้อมูล
คู่มือ M3
คู่มือ Smart Pilot
คู่มือ Smart Survey XI
คู่มือGPS-static-rtk
คู่มือ โปรแกรม Pix4D
คู่มือGPS-static-rtk

โปรแกรม ดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
template และเบอร์ปากกา ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
โปรแกรม smart survey

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง