ตรวจสอบหาโครงสร้างเขื่อนเพชร

วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ส่วนปฐพีกลศาสตร์ ได้เข้าไปต...

วันสถาปนากรมชลประทาน 117 ปี

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ส่วนปฐพีกลศาสตร์ ได้มีส่วนร...

เผชิญเหตุภัยพิบัติฝายวังยาง จ.กำแพงเพชร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธ…

งานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2562

วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาญชัย ศรีสุธรรม …

อธช.ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานสำนักฯ

10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบด…

ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายสมเกีย…

จิตอาสา ณ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 03.00 น. นางอุไร…