กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 2, 3, 5